JŪSU BĒRNS – ĢĒNIJS!
MĒS VARAM TO PIERĀDĪT
PASŪTĪT ZVANU

Mentālā aritmētika

PALĪDZIET SAVAM BĒRNAM
Mācīties viegli, apgūt svešvalodas, Kļūt pārliecinātam par sevi
UN VEIKSMĪGI REALIZĒT SEVI
Mentālā aritmētika - garīgo spēju un radošā potenciāla attīstības programma bērniem no 5 līdz 16 gadiem
REZULTĀTS IR REDZAMS JAU PĒC PIRMĀS NODARBĪBAS
Pierakstīt bērnu pirmajam apmācību mēnesim

KAS IR
MENTĀLĀ ARITMĒTIKA?

Mentālā aritmētika – garīgo spēju un radošā potenciāla attīstības programma, izmantojot aritmētiskos aprēķinus ar skaitāmajiem kauliņiem (Soroban):

 • Metodika izveidota pirms 2000 gadiem
 • harmoniski attīsta smadzeņu puslodes
 • piemērota bērniem no 5 līdz 16 gadiem
 • Metode darbojas jau 52 valstīs (ASV, Japāna, Ķīna, Kanāda, Lielbritānija u.c.)
KO SAKA PAR
ŠO METODIKU?
Saņemt pedagoga konsultāciju
KĀPĒC
TIKAI 5% CILVĒKU
KĻŪST VEIKSMĪGI?

Cilvēka veiksmīgums ir atkarīgs no harmoniskas smadzeņu labās un kreisās puslodes attīstības. 95% cilvēku ir labāk attīstīta kreisā puslode, jo tieši uz to ir mērķēta mūsdienu izglītības sistēma. Un tikai 5% - izmanto abas smadzeņu puslodes vienlaikus. Mentālā aritmētika palīdz izmantot abas smadzeņu puslodes un maksimāli paplašināt jūsu bērna intelektuālo un radošo potenciālu.

KREISĀ PUSLODE
 • Attīstīta loģika un augsts IQ
 • Fokusēšanās un koncentrēšanās
 • Ātra reakcija
 • laba atmiņa un iemaņas
  novērošanas spējas
LABĀ PUSLODE
 • Augsts radošais potenciāls
 • Attīstīta intuīcija
 • Bagāta izdoma
 • Paļaušanās uz saviem spēkiem
 • Patstāvība
AR KĀDĀM PROBLĒMĀM
SASKARAS JŪSU BĒRNI?
Zemais sekmju līmenis skolā,
grūti saskaitīt vai rakstīt
Slikta atmiņa apgūstot svešvalodu/as
vai mācoties dzejoļus
Pašpaļāvības trūkums,
noslēgtība
Enerģijas trūkums un nevelēšanās
iepazīt jauno
Nepietiekama loģiskā
un radošā domāšana
Uzmanības trūkums
pret detaļām

9 iemesli
nodarboties ar mentālo aritmētiku

Mentālās aritmētikas apmācība
bērnu attīstības centrā AMAKIDS, tās ir:

Labākā investīcija
sava bērna nākotnē
Apmācību progress
jau pēc 3 mēnešiem
Programma sastādīta, ņemot vērā katra
bērna attīstības īpatnības
līdz 10 cilvēkiem grupā
Trīs vecuma kategorijas:
jaunākā (5-7 gadi), vidējā (bērni 8-11 gadu vecumā),
vecākā (12-16 gadi)
Klases nodarbības
notiek vienu reizi nedēļā divās stundās ar starpbrīdi.
Tiks piešķirti visi nepieciešamie materiāli
Pieeja unikālai programmai
tiešsaistē treniņiem mājās
Sertificēti konsultanti
APMĀCĪBU ILGUMS: 2-2,5 GADI.
REZULTĀTS REDZAMS JAU PĒC MĒNEŠA.
Izmēģinājuma nodarbība bez maksas
VECĀKU ATSAUKSMES
NESEN DĒLS PĀRNESA NO SKOLAS GODA RAKSTU „LABĀKAIS MATEMĀTIĶIS”
Nesen dēls skolā saņēma goda rakstu „Labākais matemātiķis” pēc nedēļas rezultātiem. Uzskatām, ka, lielākoties, tas notika pateicoties mentālās aritmētikas kursam un tieši pasniedzējai Aleksandrai. Agrāk dēls risināja uzdevumus līdz 10 izmantojot pirkstus. Tagad viegli veic aprēķinus ar divzīmju skaitļiem galvā.
Olga Jarošenko
AGRĀK ”NEGĀJA” DZEJOĻU SKAITĪŠANA. TAGAD TOS IEMĀCĀS DIENAS LAIKĀ.
Nodarbojamies ar mentālo aritmētiku kopš septembra. Nerunājot par ātro skaitīšanu, ir vairākkārt palielinājies atmiņas apjoms. Agrāk nepratām iemācīties dzejoļus. Tagad varam iemācīties dienas laikā. Gaidām katras sestdienas nodarbību ar nepacietību.
Olga Makarenko
Vaņa mācās kopš septembra. Mācās ar prieku.
Vaņa mācās kopš septembra. Mācās ar prieku. Pateicoties mentālās aritmētikas nodarbībām viņš iemācījās labāk skaitīt, kļuva organizētāks, attapīgāks, pilda skolas mājasdarbus ātrāk un bez piepūles.
Olga Zubenko
Nastja jau 4 mēnešus apmeklē nodarbības ar prieku.
Pa šo laiku mēs vērojam ievērojamus panākumus: viņa ir kļuvusi uzmanīgāka un organizētāka, spēj atcerēties un apgūt vairāk informācijas, viegli iemācās dzejoļus un tekstus, izmanto rēķināšanu galvā matemātikas nodarbībās.
Jelena Krikunova
Mentālās aritmētikas centru mēs apmeklējam jau pusgadu.
Mentālās aritmētikas centrs, kuru mēs apmeklējam jau pusgadu, mums ļoti patīk! Mans dēls sāka nodarboties ar mentālo aritmētiku, kad viņam bija 3,8 gadi. Par 6 mēnešiem viņa attīstība manāmi mainījās. Viņš viegli iemācās dzejoļus un vārdus bērnu rītos bērnudārzā, pat ja tie ir bez atskaņām! Četru gadu vecumā viņš skaita ar japāņu skaitāmajiem kauliņiem soroban, var tos iztēloties un risināt saskaitīšanas un atņemšanas piemērus galvā.
Diana Savarec
Vēlos apmācīt savu bērnu
BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
1. Kāda atšķirība starp mentālo aritmētiku un parastām pirmskolas attīstības programmām?

Metodikas unikalitāte slēpjas abu smadzeņu pusložu harmoniskā attīstībā. Parastās programmās sevišķa uzmanība tiek vērsta uz kreiso puslodi, kas jau ir labāk attīstīta 95% cilvēkiem. Attīstot abas puslodes, bērns kļūst pārliecināts par sevi, spēj koncentrēties, kļūst uzmanīgāks pret detaļām, viegli iemācās svešvalodas un veiksmīgi realizē sevi mācībās un turpmākajā darbā.

2. No kāda vecuma var uzsākt apmācības?

Apmācības var uzsākt no 5 gadu vecuma. Nepieciešams, lai bērns spētu skaitīt līdz 10 un atnāktu uz pirmo izmēģinājuma nodarbību – testēšanu.

3. Vai skolas rezultāti uzlabosies?

Mentālās aritmētikas pamatmērķis – harmoniska Jūsu bērna smadzeņu attīstība, nevis skaitļu sistēmas apguve. Mācoties mūsu bērna attīstības kursos, jau pēc 2-3 mēnešiem Jūs pamanīsiet sasneigumus matemātikā, svešvalodās un citos priekšmetos.

4. Kas notiek nodarbībā?

Lai nodarbības būtu prieka pilnas, bērni apgūst ne tikai skaitīšanu. Viņi arī spēlē attīstības spēles. Ipzilda atmiņas, uzmanības un iztēles attīstības vingrinājumus, tāpat acu un stājas vingrinājumus.

5. Cik ilgi jāmācās?

Programma ir izstrādāta ņemot vērā Jūsu bērna attīstības līmeni. Katrs bērns apgūst programmu atbilstoši savām spējām, bet vidēji bērniem tas prasa 2-2,5 gadus. Nodarbības notiek klasē 1 reizi nedēļā - 2 stundas. Nedēļas laikā ir jāpilda mājasdarbi - 15 minūtes dienā.

6. Cik cilvēki mācās grupā?

Lai katram veltītu nepieciešamo laiku un atstrādātu nodarbību, mūsu mutiskās skaitīšanas kursā konsultants strādā ar grupām līdz 10 cilvēkiem.

7. Vai ir iespēja trenēties patstāvīgi?

Protams. Katrs skolēns iegādājas darba burtnīcu un mācību grāmatu komplektu, kā arī saņem pieeju programmai tīmekļa vietnē, kurā viņš var trenēties un nostiprināt apgūtos materiālus.

8. Vai pieaugušajiem arī der šī metodika?

Jā. Jūs vārat mācīties kopā ar saviem bērniem mājās. Āzijā un Amerikā šo metodiku izmanto Alcheimera slimības un vecuma plānprātības profilaksei. Mentālā aritmētika – Jūsu smadzeņu treniņš. Jūs taču vēlāties dzīvot ilgāk un laimīgāk?

MENTĀLĀS ARITMĒTIKAS ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:

Divi zinātnieki Maikls Frenks un Devids Barners no Stenfordas un Kalifornijas universitātēm devās uz Indiju, lai noskaidrotu kā intelektuālas spējas attīstās pateicoties mentālajai aritmētikai.

Pirmajā eksperimentā pētīja bērnus, kuri viena gada laikā apguva skaitīšanas prasmi, izmantojot reālu abakusu. Viņi tikai nesen bija uzsākuši veikt aprēķinus mentālā līmenī. Zinātnieki lūdza bērnus veikt aritmētisko saskaitīšanu. Daudziem no bērniem bija grūti izpildīt aprēķinus ar trīszīmju un četrzīmju skaitļiem.

Otrajā eksperimentā zinātnieki veica pētījumu, kurā piedalījās 15 bērni, kas pilnība apguva mentālās skaitīšanas tehniku. Šiem bērniem bija jāveic sarežģīti aritmētiskie aprēķini, klausoties pasaku par Ali Babu un četrdesmit laupītājiem. Vienlaicīgi viņiem bija jāatkārto katrs vārds no pasakas tās klausīšanas laikā (dzirdes uzdevums) vai jābungo ar pirkstiem pa galdu (motorikas uzdevums).

Dzirdes un motorikas uzdevumi šiem bērniem nedaudz apgrūtināja aprēķinus galvā, tomēr viņiem bija vieglāk izpildīt dzirdes uzdevumu, nekā motorās aktivitātes uzdevumu.

Kalifornijas universitātes studenti, kas nekad nebija trenējušies mentālajā aritmētikā, praktiski nespēja izpildīt sarežģītu aritmētisko uzdevumu klausoties pasaku!

VAI JUMS IR VĒL KĀDI JAUTĀJUMI? UZDODIET TOS MŪSU
SPECIĀLISTAM
Uzdot jautājumu speciālistam