Kurss „mentālā aritmētika”

mentālā aritmētika Cilvēka smadzenes iedala kreisajā un labajā puslodē. Pētījumi rāda, ka abām puslodēm ir līdzīga forma, bet dažādas funkcijas. Kreisā puslode ir cieši saistīta ar valodu, abstrakto un loģisko domāšanu. Labā puslode,savukārt, atbild par domāšanas objektiem: attēlu, formu, radošo domāšanu un intuīciju.

Lielākā daļa cilvēku uzskata, ka kreisās puslodes funkcijas dominē pār labās puslodes funkcijām, bet fiziologi un psihologi uzskata, ka labās puslodes potenciāls tiek izmantots biežāk. Ideālā metode ir vienlīdzīga abu pusložu izmantošana.

Alberts Enšteins, pasaulslavenais zinātnieks un domātājs, šokēja zinātnisko kopienu prezentējot savu relativitātes teoriju. Izmantojot labajai puslodei piemītošo jaunradi un iztēli, viņš apziņā iztēlojās laika un telpas mijiedarbību un tā pārvarēja trīs dimensiju ierobežojumus. Vienlaikus, viņš izmantoja arī kreisās puslodes dedukciju un loģiku, lai pierādītu un noskaidrotu zinātnisko un matemātisko teoriju vērtību. Tāpēc efektīvas smadzeņu kreisās un labās pusložu apvienošanas un izmantošanas rezultāts var būt patiesi pārsteidzošs.

Mēs visi vēlamies, lai mūsu bērns kļūtu par veiksmīgu cilvēku. Bet kā savu bērnu par tādu izaudzināt? Atbildi uz šiem jautājumiem meklē katrs mīlošs vecāks.

Mentālās aritmētikas kursi

Šodien darbojas daudzi centri un klubi, kas piedāvā attīstības nodarbības bērniem. Tie visi piedāvā vienpusēju bērna attīstību – tā ir mūzika, daiļrade, sagatavošana skolai, teātra pulciņi, šahs un t.t. Nav viegli tikt skaidrībā, kas tieši būtu labāk daudzpusīgai mūsu bērnu attīstībai, jo nodarboties ar pilnīgi visu nav iespējams.

Patiesībā, bērnam ir jāiemācās izcelt no atmiņas attiecīgajā brīdī nepieciešamo informāciju, izvērtēt, analizēt un izdarīt secinājumus, kā arī vissvarīgākais – sasniegt nosprausto mērķi. Jebkurās rokās intelekts ir visefektīvākā ierīce nospraustā mērķa sasniegšanai. Tas ir vairāk nekā grāmatās atrastā gudrība, prasme dziedāt,spēlēt šahu vai spēja labi nokārtot testus. Tā ir prasme pielietot savas zināšanas. Savukārt efektīvais intelekts – ir spēja saņemt, apstrādāt un izmantot zināšanas ar maksimālu efektu, spēja virzīties vēlamā mērķa sasniegšanas virzienā.

Mentālās aritmētikas kurss ir vērsts uz intelektuālo spēju attīstību, kas ļauj bērniem likt stiprus turpmāko akadēmisko sasniegumu un personības attīstības pamatus. Piemēram, pēc mentālās aritmētikas programmas apguves bērns spēj saskaitīt pieczīmju skaitļus tikai pāris sekunžu laikā, un tas nebūt nav vienīgais rezultāts.

 

Pateicoties mentālajai aritmētikai attīstās un uzlabojas:

  • Uzmanības koncentrācija
  • Fotogrāfiskā atmiņa
  • Reakcijas precizitāte un ātrums
  • Pārliecība par saviem spēkiem
  • Radošā domāšana
  • Dzirde un novērošanas spēja
  • Iztēle
  • Un, kā rezultātā, panākumi mācībās.

Apmācību sākumā bērna darbību pamatdaļa tiek novirzīta uz intensīvu skaitāmkauliņu Abakus (Soroban) izmantošanu. Visos apmācību posmos bērns veic operācijas ar skaitāmkauliņiem, izmantojot abas rokas un stimulējot smadzeņu pusložu darbību. Bērni apgūst visas četras matemātiskās darbības: saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu. Apmācības un domāšanas process kļūst vēl efektīvāks, ja tajā piedalās abas smadzeņu puslodes vienlīdzīgā mērā. Ar katru treniņu pakāpeniski tiek samazināta bērna piesaiste skaitļiem un tiek stimulēta viņa paša iztēle, pateicoties kam, jau pēc dažām nodarbībām, viņš kļūst spējīgs veikt aprēķinus galvā, tikai iedomājoties darbības ar kauliņiem, iztēlojoties Abakus (Soroban) (tā saucamā darbība ar izdomātiem skaitāmkauliņirm).

Bērns, kas mācās pēc mentālās aritmētikas programmas, sāk risināt matemātikas uzdevumu, uztverot ciparus kā attēlus, jo katrs konkrētais cipars asociējas ar attiecīgo skaitāmkauliņu attēlu.

Attīstošie kursi bērniem AMAKids piedāvā mentālās aritmētikas kursu bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Grupas tiek veidotas pēc vecuma. Jaunākās grupas apmācību ilgums sastāda 2,5 gadus, vecākās grupas – 2 gadus. Katru mēnesi tiek veidota jauna apmācību grupa. Pievienoties vēlāk grupai, kura jau uzsākusi apmācību, nav iespējams.

Mums ir viss, kas nepieciešams mācību procesam, un tieši, japāņu skaitāmkauliņi, mācību materiāli un darba burtnīcas.

Pirmā bērnu vecuma grupa – bērni no 5 līdz 7 gadiem, otrā – no 8 līdz 11 gadiem, trešā – no 12 līdz 16 gadiem. Jaunākā grupa sastāv no 4-6 cilvēkiem, vecākajā grupā var būt no 6-10 bērniem. Tiek organizēta obligātā pārbaudes nodarbība, lai izveidotu līdzīgas grupas. Pamatprasība visiem skolēniem – prasme skaitīt līdz 10.

Nodarbību biežums ir ērts, t.i., 2 nodarbības dienā vienu reizi nedēļā. Bet jāatceras, ka katru dienu ir obligātais treniņš, kas nav īsāks par 15 minūtēm. Pakāpeniski bērns apgūst šīs iemaņas. Katru dienu bērns trenē kādu vienu prasmi.

Bērna mājas nodarbībām ir nepieciešama piekļuve datoram. Apmācību sākumā kopā ar darba materiāliem un skaitāmkauliņiem Abakus (Soroban) viņš saņems arī loginu un paroli.

Jaunākās grupas nodarbībās ir obligāti jāpiedalās bērnu vecākiem, kuriem arī jākontrolē bērnu mājasdarbu izpildes pareizība. Vecāku dalība vecākās grupas nodarbībās nav nepieciešama, bet bērna dienas režīmā ir arī jāievieš attiecīgs uzdevumu izpildes laiks (piemērām, pirms vakariņām). Jūtamus rezultātus un smadzeņu pusložu vienlaicīgu darbību Jūs pamanīsiet pēc 2-3 mēnešu regulārām nodarbībām.

Nodarbības pēc mūsu metodikas palīdzes katram bērnam atklāt un izpaust neparastas spējas, attīstīt radošumu ar inovatīvās apmācības palīdzību.