Nodarbību apmeklēšanas noteikumi

1. Šie noteikumi koordinē mācību procesu, kā arī nodrošina maksimālu sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.
2. Lai uzsāktu apmācību, ir nepieciešams pierakstīties pie kursu administratora vai mūsu interneta vietnē. Grupas formēšanas laikā mūsu administrators sazināsies ar Jums un paziņos mācību sākuma datumu un laiku.
3. Apmaksa tiek veikta ik mēnesi.
4. Apmaksa par apmācību tiek veikta regulāri, saskaņā ar izvelēto kursu – par katru pilnu kalendāro mēnesi, veicot priekšapmaksu 100% apmērā.
5. Nodarbības notiek nepārtraukti, saskaņā ar izvelēto kursu un pēc sastādīta saraksta (tai skaitā arī skolas brīvlaikā, darba sestdienās un t.t.).
Nodarbības neapmeklēšanas gadījumā tiek uzskatīts, ka pakalpojums tika sniegts pilnā apmērā, samaksa netiek atmaksāta un pretenzijas par pakalpojuma kvalitāti netiek pieņemtas. Kursu administrācija ir tiesīga veikt bezmaksas individuālās nodarbības bērniem, kuri nebija ieradušies uz nodarbību slimības dēļ, un kuru vecāki (likumiskie pārstāvji) laicīgi brīdinājuši kursu administrāciju par neierašanos, apliecinot to ar medicīnas iestādes vai privātā ārsta izziņu.
7. Apmācību maksā ir iekļauti bērnam nepieciešamie mācību līdzekļi, piederumi un izdales materiāli.
8. Lūdzam Jūs ierasties uz nodarbībām un izņemt bērnu laicīgi, noteiktajā laikā, lai ievērotu kursu darbības laiku un netraucētu nodarbības plānu.
9. Bērnam ir jāapmeklē nodarbības regulāri, jāpilda mājasdarbi. Šī punkta neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, kursu administrācija ir tiesīga apspriest ar bērna vecākiem viņa sekmības celšanas iespējas, kā arī rekomendēt bērnam turpināt apmācību citā grupā, kas atbilst viņa sagatavotības līmenim.
10. Apmeklētājiem ir pienākums ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus, ievērot tīrību mācību klašu teritorijā un netraucēt nodarbības gaitu.
11. Kursu apmeklēšanas noteikumu neievērošanas gadījumā administrācija ir tiesīga izskatīt jautājumu par klienta turpmāko nodarbību apmeklēšanas pārtraukšanu.
12. Bērni apmeklē nodarbības bez vecākiem.
13. Mācību klasēs drīkst ieiet tikai iekštelpu apavos.
14. Vecāks (viņa pārstāvis) apņemas nodrošināt, ka bērns uz nodarbībām ierodas labā veselības stāvoklī, tīri un kārtīgi saģērbies.
15. Bērni ar infekcijas slimībām vai to pazīmēm, vai bērni, kas nejūtas labi nedrīkst apmeklēt nodarbības. Ja bērnam rodas slimības pazīmes, vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) ir pienākums paziņot administrācijai par neierašanos uz nodarbību.
16. Gadījumā, ja bērnam rodas slimības pazīmes nodarbības laikā, konsultantam ir jāpaziņo par to vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem), un šajā gadījumā vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) ir pienākums izņemt bērnu pēc iespējas ātrāk, nesagaidot nodarbības beigas.
17. Nav atļauts ņemt līdzi uz nodarbībām košļājamās gumijas, konfektes, cepumus un citus pārtikas produktus, kā arī savas rotaļlietas. Ieeja mācības telpās ar ēdieniem un dzērieniem ir aizliegta.
18. Apmeklētāji ir atbildīgi par vērtslietām, atnestajām vai atstātajiem mantām mācību klasēs.
Apmaksājot pakalpojumus, Klients automātiski piekrīt spēkā esošajiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.
19. Vecāki, atcerieties – ja jūs vēlaties redzēt Jūsu bērnā mūsu kursu apmeklēšanas rezultātus, mūsu nodarbības ir jāapmeklē regulāri!
Paldies par Jūsu uzmanību un sapratni!