JŪSU BĒRNS – ĢĒNIJS!
MĒS VARAM TO PIERĀDĪT
PASŪTĪT ZVANU

Mentālā aritmētika

PALĪDZIET SAVAM BĒRNAM
Viegli mācīties, apgūt svešvalodas, kļūt pārliecinātam par sevi
UN VEIKSMĪGI REALIZĒT SEVI
Mentālā aritmētika - prāta spēju un radošā potenciāla attīstības programma bērniem no 5 līdz 16 gadiem
REZULTĀTS IR REDZAMS JAU PĒC PIRMĀS NODARBĪBAS
Pierakstīt bērnu pirmajam apmācību mēnesim

KAS IR
MENTĀLĀ ARITMĒTIKA?

Mentālā aritmētika – prāta spēju un radošā potenciāla attīstības programma, izmantojot aritmētiskos aprēķinus ar skaitāmajiem kauliņiem (soroban):

 • metodika ir izveidota pirms 2000 gadiem
 • harmoniski attīsta smadzeņu puslodes
 • piemērota bērniem no 5 līdz 16 gadu vecumam
 • metode darbojas jau 52 valstīs (ASV, Japāna, Ķīna, Kanāda, Lielbritānija u.c.)
KO SAKA PAR
ŠO METODIKU?
Saņemt pedagoga konsultāciju
KĀPĒC
TIKAI 5% CILVĒKU
KĻŪST VEIKSMĪGI?

Cilvēka veiksmīgums ir atkarīgs no harmoniskas smadzeņu labās un kreisās puslodes attīstības. 95% cilvēku ir labāk attīstīta kreisā puslode, jo tieši uz to ir vērsta mūsdienu izglītības sistēma. Un tikai 5% - izmanto abas smadzeņu puslodes vienlaikus. Mentālā aritmētika palīdz izmantot abas smadzeņu puslodes un maksimāli paplašināt jūsu bērna intelektuālo un radošo potenciālu.

KREISĀ PUSLODE
 • Attīstīta loģika un augsts IQ
 • Fokusēšanās un koncentrēšanās
 • Ātra reakcija
 • Laba atmiņa un iemaņas
  novērošanas iemaņas
LABĀ PUSLODE
 • Augsts radošais potenciāls
 • Attīstīta intuīcija
 • Bagāta iztēle
 • Ticība saviem spēkiem
 • Patstāvība
AR KĀDĀM PROBLĒMĀM
SASKARAS JŪSU BĒRNI?
Zema uzcītība skolā,
grūtības rēķināt vai rakstīt
Slikta atmiņa apgūstot svešvalodas
vai mācoties dzejoļus
Nepārliecinātība par sevi,
noslēgtība
Enerģijas trūkums un nevelēšanās
iepazīt jauno
Vāja loģiskā
un radošā domāšana
Uzmanības trūkums
pret detaļām

9 IEMESLI
NODARBOTIES AR MENTĀLO ARITMĒTIKU

MENTĀLĀS ARITMĒTIKAS APMĀCĪBA
BĒRNU ATTĪSTĪBAS CENTRĀ AMAKIDS, IR:

Vislabākais ieguldījums
sava bērna nākotnē
Progress mācībās
jau pēc 3 mēnešiem
Programma sagatavota, ņemot vērā katra
bērna attīstības īpatnības
Līdz 10 cilvēkiem grupā
Trīs vecuma kategorijas:
jaunākā (5-7 gadi), vidējā (bērni 8-11 gadu vecumā) un,
vecākā (12-16 gadi)
Klases nodarbības
notiek vienu reizi nedēļā divās stundās ar starpbrīdi.
Nodrošināti visi mācību materiāli
Piekļuve unikālai tiešsaistes programmai,
kas paredzēta treniņiem mājās
Sertificēti konsultanti
APMĀCĪBU ILGUMS: 2-2,5 GADI.
REZULTĀTS REDZAMS JAU PĒC MĒNEŠA.
Izmēģinājuma nodarbība bez maksas
VECĀKU ATSAUKSMES
NESEN DĒLS NO SKOLAS ATNESA GODA RAKSTU „LABĀKAIS MATEMĀTIĶIS”
Nesen dēls skolā saņēma goda rakstu „Labākais matemātiķis” saskaņā nedēļas rezultātiem. Uzskatām, ka, lielākoties, tas notika pateicoties mentālās aritmētikas kursam un tieši pasniedzējai Aleksandrai. Agrāk dēls risināja uzdevumus līdz 10 skaitot uz pirkstiem. Tagad viegli veic aprēķinus ar divzīmju skaitļiem galvā.
Olga Jarošenko
AGRĀK NEPADEVĀS DZEJOĻU SKAITĪŠANA. TAGAD TOS IEMĀCĀS DIENAS LAIKĀ.
Nodarbojamies ar mentālo aritmētiku kopš septembra. Nerunājot par ātro skaitīšanu, ir vairākkārt palielinājies atmiņas apjoms. Agrāk mums nepadevās dzejoļu mācīšanās no galvas. Tagad varam iemācīties dienas laikā. Katru sestdienu ar nepacietību gaidām nodarbības.
Olga Makarenko
VAŅA MĀCĀS KOPŠ SEPTEMBRA. MĀCĀS AR PRIEKU.
Vaņa mācās kopš septembra. Mācās ar prieku. Pateicoties mentālās aritmētikas nodarbībām viņš iemācījās labāk skaitīt, kļuva organizētāks, attapīgāks, ir sācis ātrāk un bez piepūles pildīt skolas mājasdarbus.
Olga Zubenko
NASTJA JAU 4 MĒNEŠUS AR PRIEKU APMEKLĒ NODARBĪBAS.
Pa šo laiku mēs novērojam ievērojamus panākumus: viņa ir kļuvusi uzmanīgāka un organizētāka, spēj atcerēties un apgūt vairāk informācijas, viegli iemācās dzejoļus un tekstus, izmanto rēķināšanu galvā matemātikas stundās.
Jelena Krikunova
MENTĀLĀS ARITMĒTIKAS CENTRU MĒS APMEKLĒJAM JAU PUSGADU.
Mentālās aritmētikas centrs, kuru mēs apmeklējam jau pusgadu, mums ļoti patīk! Mans dēls sāka nodarboties ar mentālo aritmētiku, kad viņam bija 3,8 gadi. Sešu mēnešu laikā viņa garīgā attīstība manāmi mainījās. Viņš viegli iemācās dzejoļus un vārdus bērnu svētkiem bērnudārzā, pat ja tie ir bez atskaņām! Četru gadu vecumā viņš skaita ar japāņu skaitīkļiem soroban, var tos iztēloties un risināt saskaitīšanas un atņemšanas darbības galvā.
Diana Savarec
Vēlos apmācīt savu bērnu
BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
1. Kāda ir atšķirība starp mentālo aritmētiku un parastām pirmskolas attīstības programmām?

Metodikas unikalitāte slēpjas abu smadzeņu pusložu harmoniskā attīstībā. Parastās programmās galvenā uzmanība tiek vērsta uz kreiso puslodi, kas jau ir labāk attīstīta 95% cilvēkiem. Attīstot abas puslodes, bērns kļūst pārliecināts par sevi, spēj koncentrēties, kļūst uzmanīgāks pret detaļām, viegli iemācās svešvalodas un veiksmīgi realizē sevi mācībās un turpmākajā darbā.

2. No kāda vecuma var uzsākt apmācības?

Apmācības var uzsākt no 5 gadu vecuma. Nepieciešams, lai bērns prastu skaitīt līdz 10 un atnāktu uz pirmo izmēģinājuma nodarbību – testēšanu.

3. Vai uzlabosies rezultāti skolā?

Mentālās aritmētikas pamatmērķis ir – harmoniska jūsu bērna smadzeņu attīstība, nevis skaitļu sistēmas apguve. Mācoties mūsu bērna attīstības kursos, jau pēc 2-3 mēnešiem jūs pamanīsiet sekmes matemātikā, svešvalodās un citos priekšmetos.

4. Kas notiek nodarbībā?

Lai nodarbības būtu prieka pilnas, bērni apgūst ne tikai skaitīšanu. Viņi arī spēlē attīstības spēles, veic atmiņas, uzmanības un iztēles attīstības vingrinājumus, un pat acu un stājas vingrinājumus.

5. Cik ilgi jāmācās?

Programma ir izstrādāta ņemot vērā jūsu bērna attīstības līmeni. Katrs bērns apgūst programmu atbilstoši savām spējām, bet vidēji bērniem tas prasa 2-2,5 gadus. Nodarbības notiek klasē, 1 reizi nedēļā 2 stundas. Nedēļas laikā mājasdarbu pildīšanai jāvelta 15 minūtes dienā.

6. Cik cilvēku mācās grupā?

Lai katram veltītu nepieciešamo laiku un atstrādātu nodarbību, mentālās aritmētikas kursa konsultants strādā ar grupām līdz 10 cilvēkiem.

7. Vai var trenēties mājās patstāvīgi?

Protams. Katrs skolēns iegādājas darba burtnīcu un mācību grāmatu komplektu, kā arī saņem pieeju programmai tīmekļa vietnē, kurā viņš var trenēties un nostiprināt apgūtas iemaņas.

8. Vai pieaugušajiem arī der šī metodika?

Jā. Jūs varat mācīties kopā ar saviem bērniem mājās. Āzijā un Amerikā šo metodiku izmanto Alcheimera slimības un vecuma plānprātības profilaksei. Mentālā aritmētika ir jūsu smadzeņu treniņš. Jūs taču vēlāties dzīvot ilgāk un laimīgāk?

MENTĀLĀS ARITMĒTIKAS ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI:

Divi zinātnieki - Maikls Frenks un Devids Barners - no Stenfordas un Kalifornijas universitātes devās uz Indiju, lai izpētītu, kā intelektuālas spējas attīstās pateicoties mentālajai aritmētikai.

Pirmajā eksperimentā pētīja bērnus, kuri viena gada laikā apguva skaitīšanas prasmi, izmantojot īstu abaku. Viņi tikai nesen bija uzsākuši veikt aprēķinus mentālā līmenī. Zinātnieki lūdza bērnus veikt aritmētisko saskaitīšanu. Daudziem no bērniem bija grūti izpildīt aprēķinus ar trīszīmju un četrzīmju skaitļiem.

Otrajā eksperimentā zinātnieki veica pētījumu, kurā piedalījās 15 bērni, kuri bija pilnībā apguvuši mentālās skaitīšanas tehniku. Šiem bērniem bija jāveic sarežģīti aritmētiskie aprēķini, klausoties pasaku par Alibabu un četrdesmit laupītājiem. Vienlaicīgi viņiem bija jāatkārto katrs vārds no pasakas tās klausīšanas laikā (dzirdes uzdevums) vai jābungo ar pirkstiem pa galdu (motorikas uzdevums).

Dzirdes un motorikas uzdevumi šiem bērniem nedaudz apgrūtināja aprēķinus galvā, tomēr viņiem bija vieglāk izpildīt dzirdes uzdevumu, nekā kustību aktivitātes uzdevumu.

Kalifornijas Universitātes studenti, kuri nekad nebija trenējušies mentālajā aritmētikā, praktiski nespēja izpildīt sarežģītu aritmētisko uzdevumu klausoties pasaku!

VAI JUMS IR VĒL KĀDI JAUTĀJUMI? UZDODIET TOS MŪSU
SPECIĀLISTAM
Uzdot jautājumu speciālistam