Nodarbību apmeklēšanas noteikumi

1. Šie noteikumi koordinē mācību procesu, kā arī nodrošina maksimālu sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.
2. Lai uzsāktu apmācību, ir nepieciešams pierakstīties pie kursu administratora vai mūsu tīmekļa vietnē. Grupas komplektēšanas laikā mūsu administrators sazināsies ar jums un paziņos mācību sākuma datumu un laiku.
3. Apmaksu veic ik mēnesi.
4. Apmaksu par apmācību veic regulāri, visu apmācības periodu, saskaņā ar izvelēto kursu par katru pilnu kalendāro mēnesi, veicot priekšapmaksu 100% apmērā.
5. Nodarbības notiek nepārtraukti, saskaņā ar izvelēto kursu un pēc sagatavota saraksta (tostarp arī skolas brīvlaikā, darba sestdienās utt).
6. Nodarbības neapmeklēšanas gadījumā tiek uzskatīts, ka pakalpojums tika sniegts pilnā apmērā, samaksu neatmaksā un pretenzijas par pakalpojuma kvalitāti nepieņem. Kursu administrācijai ir tiesības veikt bezmaksas individuālās nodarbības bērniem, kuri nebija ieradušies uz nodarbību slimības dēļ, un kuru vecāki (likumīgie pārstāvji) laicīgi brīdinājuši kursu administrāciju par neierašanos, apliecinot to ar medicīnas iestādes vai privātā ārsta izziņu.
7. Сentrs nodrošina bērnam nepieciešamie mācību līdzekļi un izdales materiāli pirmajam apmācības gadam par atsevišķu maksu.
8. Lūdzam ierasties uz nodarbībām un izņemt bērnu laicīgi, noteiktajā laikā, lai ievērotu kursu darbības laiku un netraucētu nodarbības plānu.
9. Bērnam ir regulāri jāapmeklē nodarbības un, jāpilda mājasdarbi. Šī punkta neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, kursu administratoram ir tiesības apspriest ar bērna vecākiem viņa uzcītības celšanas iespējas, kā arī ieteikt bērnam turpināt apmācību citā grupā, kas atbilst viņa sagatavotības līmenim.
10. Apmeklētājiem ir pienākums ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus, ievērot tīrību mācību klašu teritorijā un netraucēt nodarbību gaitu.
11. Kursu apmeklēšanas noteikumu neievērošanas gadījumā administrācijai ir tiesības izskatīt jautājumu par klienta turpmāko nodarbību apmeklēšanas pārtraukšanu.
12. Bērni apmeklē nodarbības bez vecākiem.
13. Ienākot mācību klasēs obligāti jāvalkā maiņas apavi.
14. Vecāks (viņa pārstāvis) apņemas nodrošināt, ka bērns uz nodarbībām ierodas labā veselības stāvoklī, tīri un kārtīgi saģērbts.
15. Bērni ar infekcijas slimībām vai to pazīmēm, vai bērni, kas nejūtas labi nedrīkst apmeklēt nodarbības. Ja bērnam parādās pirmās slimības pazīmes, vecākiem (likumīgajiem pārstāvjiem) ir pienākums paziņot administrācijai par neierašanos uz nodarbību.
16. Gadījumā, ja bērnam rodas slimības pazīmes nodarbības laikā, konsultantam ir jāpaziņo par to vecākiem (likumīgajiem pārstāvjiem), un šajā gadījumā vecākiem (likumīgajiem pārstāvjiem) ir pienākums izņemt bērnu pēc iespējas ātrāk, nesagaidot nodarbības beigas.
17. Nav atļauts ņemt līdzi uz nodarbībām košļājamās gumijas, konfektes, cepumus un citus pārtikas produktus, kā arī savas rotaļlietas. Aizliegts ieiet mācību telpās ar ēdieniem un dzērieniem.
18. Apmeklētāji ir atbildīgi par vērtslietām, mācību klasēs atnestajām vai atstātajiem mantām.
Apmaksājot pakalpojumus, Klients automātiski piekrīt šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.
19. Vecāki, atcerieties ja jūs vēlaties redzēt sava bērna mūsu kursu apmeklēšanas rezultātus, mūsu nodarbības ir jāapmeklē regulāri!
Paldies par jūsu uzmanību un sapratni!